OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
Štandard PRT

 
339 – Teriér Parsona Russela
 
Parson Russel terrier
 
 
Pôvod: Veľká Británia
 
Použitie: drsný, odolný, pracovný teriér, mimoriadne vhodný pre prácu pod zemou.
 
Klasifikácia: 3. skupina; 1. sekcia veľké a stredné teriéry, so skúškou.
Dátum publikovania platného štandardu: 29. 10. 2003
 
Krátky prehľad histórie: John (Jack) Russel, ktorý plemeno vyšľachtil, sa narodil v roku 1795 v Dartmouthe, v Devonskom grófstve. Bol farárom a väčšinu svojho života strávil vo Swymbridgi (Devon). Bol veľkým poľovníkom a jazdcom a upísal sa chovu zvierat. V roku 1873 spoluzakladal Kennel Club. Zomrel vo veku 87 rokov v roku 1883. Už počas štúdia v Oxforde získal svoju prvú sučku teriéra, bola biela, drsnosrstá, so znakmi na hlave. V hlavných rysoch sa už veľmi približovala dnešnému štandardu. Jack Russel páril najrôznejšie jednofarebné a fľakaté pracovné teriéry s cieľom dosiahnuť vysokú pracovnú použiteľnosť, typický vzhľad bol až na druhom mieste. V duchu tejto tradície sa do tohto plemena až donedávna primiešavali iné plemená teriérov. Skúšal tiež prisľachtiť aj iné typy psov, pretože však výsledky nezodpovedali pratypu, výsledok nebol uspokojivý a preto nepokračoval. Plemeno je od druhej svetovej vojny stále populárnejšie, hlavne medzi jazdcami a poľovníkmi v Európe. Anglický Kennel Club uznal toto plemeno 22. januára 1990 a publikoval prechodný štandard s menom Parson Jack Russel terrier. FCI predbežne uznala plemeno 2. júla 1990. Súčasný názov teriér Parsona Russela plemenu priznal v roku 1999 britský Kennel Club. FCI definitívne uznalo plemeno 4. júna 2001.
 
Celkový vzhľad: veľmi pracovitý, živý, pohyblivý, stavaný pre rýchlosť a vytrvalosť.
                                        Je zobrazením harmónie a pohyblivosti. Prirodzene získané jazvy sú prípustné.
 
Dôležité proporcie: dobre vyvážený. Celková dĺžka tela mierne presahuje výšku v kohútiku. Vzdialenosť od špičky ňucháča po čelový sklon je trocha menšia ako od čelového sklonu po výbežok medzitemennej kosti. 
 
Povaha/správanie: vo svojej podstate pracovný teriér schopnýpracovať pod zemou a vo svorke. Smelý a priateľský.
 
Hlava
Lebka: plochá, primerane široká, zužuje sa k očiam.
Čelový sklon: plochý.
 
Tvárová časť
Ňucháč: čierny.
Zuby/čeľuste: čeľuste silné, svalnaté. Silné zuby s perfektným, pravidelným a úplným nožnicovým zhryzom, horný rad rezákov bez medzery prekrýva spodný a zuby sú postavené kolmo do čeľuste.
Oči: mandľové, dosť hlboko uložené, tmavé, so živým a prenikavým výrazom.
Uši: malé, tvaru V, preklopené dopredu, nesené tesne pri hlave, línia zlomu nie je nad najvyšším bodom lebky. Ušnice primerane hrubé.
Krk: jasne vykreslený, svalnatý, dosť dlhý, rozširuje sa smerom k pleciam.
 
Trup
Telo: harmonické. Celková dĺžka trupu mierne presahuje výšku v kohútiku.
Chrbát: mocný a rovný.
Bedrá: mierne klenuté.
Hrudník: primerane hlboký, za plecami sa dá objať priemerne veľkými rukami. Rebrá nemajú byť príliš klenuté.
 
Chvost: obvykle skrátený
Skrátený: na vhodnú dĺžku k telu, tak aby sa dal dobre chytiť rukou. Silný, rovný, vysoko nasadený,  v pohybe nesený vysoko. 
Neskrátený chvost: primerane dlhý, v správnom pomere k telu, taký rovný ako je len možné. Silný pri koreni, smerom k špičke sa zužuje. Primerane vysoko nasadený, v pohybe vysoko nesený.
 
Končatiny
Predné končatiny: Silné nohy musia byť rovné, kĺby nie sú vtočené ani vytočené. Plecia : dlhé a šikmé, dozadu uložené, jasne vykreslené pri kohútiku.
Lakte: priliehavé, voľne sa pohybujú po stranách tela.
Zadné končatiny: silné, svalnaté, dobre zauhlené.
Kolená: dobre zauhlené.
Päty: nízko nasadené.
Podpätia: krátke a rovnobežné, umožňujú dobrý záber zadných končatín.
Labky: kompaktné s odolnými drsnými vankúšikmi, nemajú byť vtočené ani vytočené.
 
Pohyb: voľný, dobre skoordinovaný, priamy spredu aj zozadu.
 
Osrstenie
 Srsť: od prírody tvrdá, priliehavá a hustá, drsná alebo hladká, brucho a spodok tela osrstený.
 Koža: hrubá , musí voľne priliehať.
 Farba: úplne biela alebo biela s trieslovými, žltými alebo čiernymi znakmi alebo každá kombinácia týchto farieb, najlepšie ak sú na hlave a pri koreni chvosta.
 
Veľkosť:
 psy: ideálna výška v kohútiku 36 cm,
 sučky: ideálna kohútiková výška 33 cm.
 
Chyby: každá odchýlka od uvedených bodov sa má pokladať za chybu, ktorej hodnotenie je v presnom pomere k stupňu odchýlky. Žiadna chyba ale nesmie ovplyvňovať zdravotný stav a pohodu psa.
 
Psy, ktoré jednoznačné majú telesné abnormality alebo poruchy v správaní, musia byť vylúčené z posudzovania.
 
   
Poznámka: psy musia mať obidva normálne vyvinuté semenníky úplne zostúpené v miešku.
 zdroj: www.skj.sk
 
Administrácia WebĽahko | Tvorba webových stránok na PageRide.com  |  Nahlásiť protiprávny obsah!  |   Mapa stránok